Kỉ niệm 20 năm ra trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN


LÊ kỉ niệm 20 năm ngày ra trường Niên khóa 1992 - 1995 trường THPT LÊ QUÝ ĐÔN
 Công Ty Tổ Chức Sự kiên New Event

VPDD1:Số nhà 47-Phùng Khoang-Hà Nội
VPDD2:Nhà Văn Hóa Lao động Tỉnh Thái Bình- TP.thái Bình -Tỉnh Thái Bình
Hotline: 0977.888.747
Email:sukienmienbac.tungcuong@gmail.com